Saturday, April 17, 2010

Soalan -soalan Unit 1-5!

Soalan unit 1

  • Bagaimana kita boleh menjaga anugerah Tuhan dengan baik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  • Nyatakan 3  anugerah Tuhan kepada manusia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Soalan unit 2
  • Bagaimanakah kita boleh menjaga perasaan  rakan kita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  • Mengapakah kita perlu menjaga perasaan rakan kita?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Soalan unit 3
  •     Mengapa kita haruslah mempunyayi keyakinan diri?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  •  Nyatakan 4 jenis pekara yang boleh menjejaskan maruah diri seorang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Soalan unit 4
  • Bagaimana kita boleh memupuk sikap kerajinan dalam hidup kita?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  • Nyatakan 2 cara kita boleh memupuk sikap kerajinan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Soalan unit 5
  • Bagaimana kita boleh mengamalkan nilai Hemah tinggi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  • Bagaimana kamu rasa apabila dilayan dengan Hemah tinggi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

No comments:

Post a Comment