Wednesday, April 28, 2010

Unit 10-Berterima kasih

Pendapat:

Topik ini mengajar kita untuk berterima kasih kepada seorang yang membantu kita sebagai tanda penghormataan kita

Wednesday, April 21, 2010

Unit 9- Baik Hati

Penerangan:

Sentiasa memberi bantuan kepada orang yang berada dalam kesusahan

Pendapat:

Pendapat saya tentang topik ini adalah ia mengajar kita untuk menjadi seorang yang lebih baik dan sentiasa membantu  orang yang berada dalam kesusahan

Unit 8-Kejujuran

Penerangan:

Selalu bercakap benar dan tidak berbohang kepada sesiapa.

Pendapat:

Pendapat saya tentang topik ini adalah ia membantu kita untuk memgamalkan sikap bercakap jujur dan tidak berbohong.

Monday, April 19, 2010

Unit 7-Kesederhanaan

Penerangan:

Topic ini bermaksud Bersikap tidak keterlaluan

Pendapat:

Pendapat saya tentang topic ini adalah ia membantu diri  saya untuk menjadi  seorang yang lebih baik.

Unit 6-Kasih Sayang

Penerangan:

Tajuk tersebut mengajar kita untuk berkasih sayang bersama semua orang dan membantu orang yang berada dalam kesusahan.

Pendapat:

Pendapat saya tentang topic adalah ia membanyu saya untuk memupuk sikap kasih sayang terhadap penghidap dan keluarga penghidap HIV/AIDS.

Saturday, April 17, 2010

Soalan -soalan Unit 1-5!

Soalan unit 1

  • Bagaimana kita boleh menjaga anugerah Tuhan dengan baik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  • Nyatakan 3  anugerah Tuhan kepada manusia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Soalan unit 2
  • Bagaimanakah kita boleh menjaga perasaan  rakan kita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  • Mengapakah kita perlu menjaga perasaan rakan kita?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Soalan unit 3
  •     Mengapa kita haruslah mempunyayi keyakinan diri?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  •  Nyatakan 4 jenis pekara yang boleh menjejaskan maruah diri seorang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Soalan unit 4
  • Bagaimana kita boleh memupuk sikap kerajinan dalam hidup kita?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  • Nyatakan 2 cara kita boleh memupuk sikap kerajinan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Soalan unit 5
  • Bagaimana kita boleh mengamalkan nilai Hemah tinggi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  • Bagaimana kamu rasa apabila dilayan dengan Hemah tinggi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Unit 5-Hemah Tinggi

Penerangan:

Maksud Hemah Tinggi  ialah:  Beradab sopan dan sopan santun .....

Pendapat:

Pendapat saya adalah topic ini membantu kita untuk bersopan santun kepada orang yang lain